Home » FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

FANDALINAM-PINOANA / TORITENY

27 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 21 MANDAVANTAONA A

I KRISTY NO IORENAN’NY FIAINANTSIKA SY NY FAHEFAN’NY EGLIZY

Isaky ny Alahady amin'izao mandavantaona izao dia misy toetra asongadin'ireo fampianaran'ny Eglizy mba hahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona tokoa. Amin'izao Alahady faha 21 mandavantaona izao dia asain'ny Eglizy isika handinika ny fahefana eo anivon'ny Eglizy, atao inona ny fahefana  ? Mazava ho azy fa ny loharano sy fototry ny fahefana dia i Kristy, amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no mifototra ny fahefana.  Ary ny fahefan'i Kristy no taratra tsy maintsy entina manatanteraka izany fahefana izany ao amin'ny Eglizy.....[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

20 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 20 MANDAVANTAONA A

NY OLOMBELONA REHETRA NO KENDREN’ANDRIAMANITRA HIDITRA AO AMIN’NY FANJAKANY

Ry Kristianina havana, raha nibanjina an'i Masina Maria nampakarina amim-boninahitra vatana sy fanahy any an-danitra isika tamin'ny 15 aogositra ary dia faly sy ravo satria nisy havantsika tafita. Amin'izao Alahady faha 20 mandavantaona dia azo lazaina fa mbola manohy an'izany fifaliana sy firavoana izany isika satria ireo vakiteny izay aroson'ny Eglizy androany dia handalinantsika ny finoana ka hahatonga antsika Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia ny fiainana ilay toetra lehibe anankiray izay hita ao amin'i Masina....[.....] 

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

13 Aogositra 2017 - ALAHADY FAHA 19 MANDAVANTAONA A

MAMPATOKY NY MANATONA AN’I JESOA MPAMONJY

Tian'ny Eglizy amin'izao Alahady faha-19 mandavantaona izao ny hampianatra antsika mba hahatoky manatona an'i Jesoa na dia misamboaravoara aza ny fiainana, na dia misy aza mitady handrava, na dia misy aza mitady hanapotika ...[......]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

 

06 Aogositra 2017 - FANKALAZANA NY FIOVAN'NY TOMPO TAREHY

Ry Kristianina havana, izao Alahady izao dia Alahady faha-18 mandavantaona fa noho izy mifanojo amin'izao daty 06 aogositra izao izay ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny fiovan'ny Tompo tarehy teo an-tendrombohitra, dia izay fankalazana izay no tsaroantsika manokana anio ary mifanaraka tsara amin'izao fandalinam-pinoana ataontsika amin'izao taona hibanjinantsika manokana an'i Kristy mpiara-belona amintsika ary irintsika mba isika ihany koa ho tonga Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika.... [....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

30 Jolay 2017 - ALAHADY FAHA 17 MANDAVANTAONA A

Ry Kristianina havana, ny fivelomantsika ny maha vavolombelona antsika eo anivon'ny fiaraha monina ka mahatonga antsika ho Kristy mpiara-belona amin'ireo manodidina antsika dia mitaky safidy matotra ary mitaky fahendrena izay tsy arak'izao tontolo izao fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra tsilovin'ny Fanahy masina antsika. Izany ny fotom-pampianarana amin'izao Alahady faha-17 mandavantaona handalinantsika ny finoantsika izao ...[....]

 

Tsindrio eto hihaino ny toriteny

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FANOLORAN-TENA amin'i FO MASIN'I JESOA mpiaro ny diosezin'Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

Lucien Botovasoa, proclamé MARTYR de la foi et de la charité, mérite d'être connu. Chrétien convaincu, mis à mort pour avoir gardé sa foi

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..

"Loué sois-tu" ENCYCLIQUE DU PAPE

sur la sauvegarde de la création et écologique