Home » DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS » FAMPIANARANA EVEKA - CATÉCHÈSE

FAMPIANARANA EVEKA - CATÉCHÈSE

Famangiana Pastoraly tao Amboangibe ny 15 ka hatramin'ny 18 oktobra 2015

Fitsidihana pastoraly Ambohagibe 15 - 18 oktobre

Tamin'ny Alahady faha 18 oktobra 2015 andro ankalazana maneran-tany ny misiona no namaranan'i Eveka ny famangiana pastoraly tao Amboangibe

 "Avia, maniraka anao aho" no lohahevitra nentin'i Papa manentana antsika tamin'ny andron'ny misiona.
Izay teny faneva amin'ny andron'ny misiona izay koa no nentin'i Eveka nanentana ny misiona Amboangibe tamin'ny fampianarana nataony.

IRAKA ISIKA
Maro ny Eglizy trano fa ny Eglizy olo no tsy maintsy atao ezaka. Ny atao hoe Eglizy olo dia isika miaraka mivavaka.
Io no ezaka ataontsika hahatonga Eglizy velona satria ny trano tsy misy aina fa isika izay miainga any amin’ny fianakaviana ny Eglizy kely

- Velona ny Eglizy raha mivavaka

- Velona ny Eglizy raha mandalim-pinoana

- Velona ny Eglizy raha mijoro vavolombelona

- Eglizy velona isika raha manompo

- Eglizy velona raha mahay mandray an-tànana

Tsindrio eto hamaky ny zava-misy sy ny fampianarana  famangiana pastoraly tao Amboangibe

28/12/2015

Famangiana pastoraly tao Vohemar ny 02 ka hatramin'ny 04 oktobra

Tsy misy kisendrasendra amin'Andriamanitra...

 

Sady nankalaza ny faha 100 taonan'ny misionan'ny Vohemar no famangiana pastoraly koa ny fandalovan'i Eveka nandritra ny telo andro ny 02 ka hatramin'ny 04 oktobra lasa teo.
Anisany hafatra namafisin'ny Eveka Ray amandReny tsara ny hoe EGLIZY VELONA isika raha EGLIZY MISIONERA :

- Eglizy velona isika raha isika tsaiky jiaby zary misioneran'ny famindrampon'Andriamanitra.

- Eglizy velona isika raha ny tanora jiaby zary misioneran'ny fanentanana (génération Makarios)

- Eglizy velona isika raha ny Olombe, ny Ray aman-dReny zary misioneran'ny fifankatiavana.

- Eglizy velona isika raha ny voatokana rehetra, Eveka, Pretra sy Relijiozy lehilahy sy vehivavy zary misioneran'ny fanompoana.

 

Toriteny nandritra ny sorona masina Alahady 04 oktobra, tsindrio eto

 

Fahasoavana ombam-pahasoavana, teo koa ny fanamasinana diakra efatra mirahalahy

Vakiteny sy Toriteny nandritra ny sorona masina Asabotsy 03 oktobra, tsindrio eto 

28/11/2015

9ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

ADY SADY DIA NY FIAINANA MIARAKA AMIN'I KRISTY

 

 

"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)


ADY sady DIA ny fiainana miaraka amin'i KRISTY koa mahereza daholo, Soavadia ho an'ny Fianarantsoa, ary mirary anareo hahazo fahasoavana sy fahamasinana vokatry ny fihaonambe ho entinareo miaina ny Evanjely ka hahafantatra hampitraotro ny finoana sy ny fianana andavan'andro...fa izay no maha tanora génération Makarios anareo, misioneran'ny fanantenana

09/10/2015

8ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

OVAY NY FONAREO, ALAVIRO NY SAMPY REHETRA

 

 

"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)


« Tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin’ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin’ny olona no mahaloto azy » (Mk. 7: 15)
Izao pèlerinage izao anie hanampy antsika handevina ny sampy rehetra mamatotra atsika tsy hiray fo amin'i Kristy

08/09/2015

7ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

TSY HADIO NY FONTSIKA RAHA TSY MISY SACRIFICE

 

"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)

 
 

Izay madio FO dia manana ny lalana mankany amin'ny fahasambarana. Mahita an'Andriamanitra isika raha madio Fo.
Tsy mora anefa izany fa mila fanetren-tena zay vao hamokatra. Tsy maintsy misy safidy atao amin'ny fiainana. 
Raha vonona isika, ny lalana voalohany iombonana amin'i Jesoa dia ny fahafoizana, ny famolahan-tena.

Koa mirary isika rehetra mpivahiny hamonjy ny JMJ mba hiaina amimpanetren-tena izao pèlerinage izao, satria tsy maintsy misy fepetra horaisina hiainantsika mandritra ny andro vitsivitsy hiarahana any Fianarantsoa. Tandremo sao hirehareha, miezaha hiombona FO amin'i Kristy ka hitoetra ho mpanompo, sy misionera sahy fa anaty fanetren-tena. 

 

04/09/2015

6ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

MIOMBÒNA FO TANTERAKA AMIN'I KRISTY !

 
"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)
 
Tsy "tourisme" na "voyage d'étude" fa fihaviniana masin'ny JMJ no ataontsika, ka miombòna FO tanteraka amin'i KRISTY satria voafidy isika. "Ry Jesoa Kristy Tompo ô, Aza esorina aminay ny fanahianao, Mba hihavaozanay tanteraka araka ny sitrakao ka Hisantaranay sahady ô, zany fiadananao...

03/09/2015

5ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

MIZARA HAFALIANA HO AN'NY MANODIDINA ANAO REHETRA
 
"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy"
 
Toetsaina telo no tsara hiainantsika ny fihaviniana masin'ny JMJ :
-Fivavahana
-Fandalinam-pinoana
-Fiombonana
Iraka isika, mpanompo isika tahaka an'i Mb Terezy, tahaka an'i Masina Maria, mahaiza miombona ary hizara ny hafalin'ny vaovao mahafaly amin'ny manodidina

 

01/09/2015

4ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

PELERINAGE :FOTOAM-PIVAVAHANA SY FANDALIAM-PINOANA


"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)

 

Voafidy isika zay hamonjy ny fivahiniana masin'ny JMJ.
Maniraka atsika ho eo anivon'izao tontolo izao Andriamanitra, ka ambaran'i Jesoa Kristy ny toetra hananantsika amin'izao fiainana izay ADY sady DIA izao. Ny famakiana ny evanjely nosoratan'i Md Lioka toko faha 10 no hanohizana ny fampianarana

31/08/2015

3ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

IRAKA IANAREO MANDEHANA TSIROAROA MAHAIZA MIOMBONA


"Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra izy" (Mt 5, 8)

 

 IRAKA ianareo tanora génération Makarios hamonjy izao fihaviniana masin'ny JMJ izao,
tahaka ny nanirahan'i Kristy tsiroaroa ny mpianany no maha Iraka anareo koa eo anivon'ny Eglizy,
Toe-panahy Fiombonana no takina amintsika, " Vonona ve aho hiombona tokoa ? "

29/08/2015

2ème émission audio - FIOMANANA ny fivahiniana masin'ny JMJ MADA VIII

“Sambatra ny madio fo fa hahita an’Andriamanitra izy” (Mt 5, 8)

 
Hamolavola ny maha misioneran'ny Fanantenana atsika tanora izao fivahiniana masin'ny JMJ izao. Telo toko ny tiana hampitana amintsika génération MAKARIOS amin'ity fivahiniana (pèlerinage) masin'ny JMJ ity 
- Ny Toe-panahy ho entina amin'ny fivahiniana 
- Ny fiainana ny fivahiniana sy ny maha misioneran'ny Fanantenana
- Ny Tanjona

Pèlerinage hamolavola ny maha misionera
27/08/2015
Archidiocèse d'Antsiranana

EOV DIASPORA regroupe les originaires du diocèse d'Antsiranana résidant en Europe

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..